Księgowa/księgowy – to zawód ostatnio bardzo modny. Coraz więcej osób kształci się z zakresu księgowości, gdyż jest to potrzebny zawód, ale także dosyć dobrze płatny. Księgowa zarabia niemało, zwłaszcza jeśli posiada własny prywatne biuro księgowe.

Księgowa jest więc osobą zajmującą się prowadzeniem różnorodnych czynności związanych z finansami (np. danej osoby lub firmy). Do jej głównych zadań należą przede wszystkim; rozliczanie zobowiązań z tytułu podatków, ewidencja zdarzeń gospodarczych zachodzących w danej firmie, doradztwo za zakresu finansów. Ponadto, księgowa prowadzi księgi rachunkowe.

Nie jest to łatwy zawód – wymaga wielu lat nauki,a często także odbywania praktyk i staży z zakresu księgowości. Dobra księgowa musi odbyć kilkuletnią praktykę, aby jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki.

Księgi rachunkowe są zapisem wszystkich zdarzeń według porządku chronologicznego. Są one oparte na dowodach księgowych. Mogą być prowadzone przez właściciela danej firmy, ale mogą także zostać zlecone do wykonania osobie z zewnątrz. Kto musi prowadzić księgi rachunkowe? Na pewno osoby fizyczne, a także spółki (partnerskie, jawne, cywilne), jeśli ich przychody za zeszły rok wyniosły co najmniej równowartość (w walucie polskiej) dwóch milionów euro. Jednakże ustawa o rachunkowości wskazuje także inne podmioty, które muszą prowadzić księgi rachunkowe. Są to na przykład powiaty, województwa, gminy, spółki kapitałowe, handlowe, osobowe, oddziały przedsiębiorstw zagranicznych.

Co zawierają księgi rachunkowe?

Ich zawartość to głównie: dziennik (zawiera operacje gospodarcze zawierane każdego dnia), konta księgi głównej (zawiera salda aktywów oraz pasywów), konta ksiąg pomocniczych (przykładowo środki trwałe, operacja dotyczące zakupu, rozrachunki z kontrahentami, operacje dotyczące sprzedaży, koszty), zestawienie obrotów i sald (oraz salda ksiąg pomocniczych), wykaz składników aktywów oraz pasywów.

Pomoc księgowej w tym zakresie jest często niezbędna. Przepisy prawne z roku na rok ulegają drobnym zmianom, a księgowa ma za zadanie zapoznać się z nimi i wykonywać pracę w sposób zadowalający. Jest to bowiem dość ryzykowne zajęcie – księgowa ma dostęp do wielu finansowych kwestii danej firmy, dlatego nie może popełniać błędów, gdyż skutki mogą być katastrofalne.

Wadą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest fakt, że wymaga on dość zaawansowanego i skomplikowanego systemu. Ponadto koszty prowadzenia ksiąg są dosyć wysokie, a ustawa o rachunkowości narzuca wiele wymagań, których trzeba bezwzględnie przestrzegać.

Zaletami natomiast może być to, że dany podmiot ma możliwość kontroli i monitorowania kosztów, przychodów, wydatków, co wpływa na szeroką analizę finansową. Ponadto istnieje możliwość opracowania dogodnej polityki związanej z rachunkowością, która może zostać dostosowana do specyfiki danej firmy.

Jak widać, księgowa jest niełatwym zawodem, który wymaga cierpliwości i znajomości przepisów rachunkowych i zagadnień prawnych związanych z tą kwestią. Bardzo często wiąże się z latami nauki i praktyki.

12 mar Brak komentarzy admin Money Regger ,