Analizy dotyczące powodzenia poszczególnych form opłacania inwestycji wśród właścicieli firm udowadniają, iż coraz znaczniejszym zainteresowaniem na polskim rynku zaczyna się cieszyć leasing. Jeszcze dość niedawno w naszym kraju rozwiązanie takie było kojarzone tylko i wyłącznie z leasingiem samochodowym – bez wątpienia najbardziej powszechnym, a przy okazji także najbardziej rozpoznawalnym. Ale z roku na rok stale wzrasta znajomość klientów odnośnie do rzeczy, które można w praktyce leasingować bowiem oprócz leasingu samochodowego coraz częściej spotykany jest leasing rzeczy dość rzadkich, jak na przykład wyposażenie biura, ekspres do kawy czy kserokopiarka. Do niedawna nie każdy zdawał sobie sprawę z możliwości wydzierżawienia tak drobnych z na pierwszy rzut oka przedmiotów a mimo wszystko w praktyce nic przecież nie stoi na przeszkodzie by tego rodzaju umowy były coraz częściej sygnowane. W myśl zapisów Kodeksu Cywilnego przedmiotem leasingu może stać się dowolna rzecz materialna nosząca znamiona dobra o charakterze trwałym. Jest to choć mogłoby się wydawać inaczej dość precyzyjna definicja, jednak zakres sprzętów do niej się nadających jest znacznie większy niż takich, których pod leasing podciągnąć nie można. Do grona rzeczy nie mogących stać się przedmiotem leasingu można włączyć głównie wszelkiego rodzaju dobra niematerialne takie jak energia (woda, prąd, gaz), gotówka albo także papiery wartościowe, jak również prawa majątkowe do jakiejś rzeczy, dobra osobiste czy wynikające z praw autorskich dobra intelektualne. Dodatkowo leasingować nie można również przedmiotów stanowiących integralną część natury; chodzi tu przede wszystkim o surowce naturalne (ropa, gaz, miedź, węgiel, itp.) jak również zwierzęta w stanie wolnym. Finalną grupę rzeczy niemożliwych do leasingu są dobra o charakterze używek (alkohol, tytoń), których sprzedaż jest ściśle regulowana odrębnymi przepisami przez państwo. Leasingiem nie można objąć także broni i jej pochodnych. Każdą z tych kwestii reguluje bardzo dokładnie Kodeks Cywilny.

Biorąc pod uwagę cechy wszystkich wymienionych wcześniej przedmiotów gołym okiem widać, iż zbiór limitów jest ułamkiem spośród możliwych do wyboru przedmiotów które z łatwością mogą stać się przedmiotem umowy cywilnoprawnej, w ramach której jakiś podmiot udostępnia drugiemu zupełne prawo do użytkowania określonej rzeczy na określony w dokumencie czas. Ogólnodostępność leasingu jak również korzyści jakie za sobą ciągnie (w dużym stopniu o charakterze podatkowym) będą sprawiać, iż opcja taka będzie coraz popularniejszym sposobem opłacania inwestycji w środowisku biznesmenów zarówno wchodzących dopiero na rynek i szukających jakiegoś wsparcia materialnego, jak również działających już od wielu lat i próbujących efektywnych metod na limitowanie wkładu własnego. Dobrą stroną leasingu jest dodatkowo fakt, iż sprawdza się perfekcyjnie bez względu na wielkość jak również jakość wybranej inwestycji, której dotyczy. Szeroki wybór przedmiotów, jakie można wydzierżawić działa tak, że leasing znajdzie zastosowanie tak samo w przypadku ogromnych korporacji chcących wynająć wiele samochodów czy specjalistyczny, niezwykle drogi sprzęt jak również w przypadku znacznie mniejszych przedsiębiorców, którzy pragną wynająć własny nowy lokal pod świadczone usługi czy laptop konieczny do prowadzenia szczegółowej, przejrzystej dokumentacji.