Spoglądając na statystyki dotyczące skali sukcesu leasingu wśród biznesmenów da się prosto dostrzec, że zdecydowana większość z nich mając wśród opcji do wyboru leasing operacyjny i finansowy zdecydowanie wybiera to pierwsze rozwiązanie. Zasadniczo nie ma się co temu dziwić bowiem leasing operacyjny jest opcją przeznaczoną dla znacznie szerszej grupy odbiorców, ukierunkowanych na znaczne wpływy w krótkim terminie. Leasing finansowy jest za to przeznaczony dla stosunkowo wąskiej grupy odbiorców jednak mimo to również potrafi przynieść znaczne profity o ile tylko dany przedsiębiorca dokona świadomego wyboru na podstawie skrupulatnej analizy możliwości jakie ta opcja proponuje. Leasing finansowy charakteryzuje się głównie tym, że w jego przypadku to właściciel firmy zyskuje sposobność osobistego dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które jednocześnie może wpisać w koszty uzyskania przychodu, praktycznie tak samo jest także w przypadku chociażby odsetek z raty leasingowej. W leasingu finansowym istotny również może być fakt braku ograniczeń minimalnego czasu obowiązującej danego przedsiębiorcę umowy czy też minimalnej wartości końcowej z nią związanej – umowa może być podpisana na dowolny czas uzgodniony między obiema stronami. Przeglądając specyfikę leasingu finansowego trzeba również wspomnieć o kwestiach związanych z podatkiem VAT, który w takim przypadku trzeba zapłacić w 100% razem z pierwszą ratą leasingową. Powyższa opcja stanowi z pozoru nie lada wyzwanie bowiem wiąże się z konkretnym wydatkiem i to zaraz na starcie, jednak trzeba zauważyć, że cieszy się ono wyjątkową popularnością u podmiotów, które nie są płatnikami podatku VAT, a co z tym związane: zyskują one sposobność do odpisania tejże stawki w wysokości równej stawce na jaką obłożony jest przedmiot zawieranej umowy.

Decydując się na leasing finansowy należy dodatkowo pamiętać o jednej podstawowej kwestii dotyczącej przejęcia na własność wskazanego przedmiotu zaraz po finalizacji umowy jego dzierżawienia. Chodzi o to, że w opisanym tu przykładzie przejęcie takie następuje automatycznie razem ze wpłaceniem przez leasingobiorcę końcowej raty leasingowej. Od tego momentu przedmiot umowy staje się formalnie częścią majątku przedsiębiorcy, dlatego też należy mieć całkowitą świadomość takiego stanu rzeczy już w pierwszych chwilach prowadzonego procesu negocjacyjnego. Leasing finansowy potrafi przynieść korzyści jednak jedynie wówczas kiedy jego wybór ma pełne odzwierciedlenie w specyfice posiadanej działalności. Doskonale sprawdza się on głównie w przypadku przedsiębiorców funkcjonujących w branży medycznej a to za sprawą niższej stawki podatku VAT na sprzęt o tym charakterze. Ponadto korzystne efekty w ramach zastosowania leasingu finansowego zaobserwują również większe przedsiębiorstwa, dla których podstawowa między innymi jest szybsza amortyzacja. Zarówno leasing operacyjny jak i leasing finansowy są rozwiązaniami przynoszącymi konkretne korzyści. Należałoby jednak do poszczególnych przypadków podchodzić indywidualnie i w jednakowy sposób dokonywać oceny jak również ostatecznej decyzji (z uwzględnieniem wszelkich dostępnych parametrów), odnośnie do tego który z powyższych typów leasingu powinien w stosunku do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej wyjść jak najlepiej.