Marilyn Monroe zwykła mówić, że „pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy”. I rzeczywiście coś w tym jest. Pieniądze są nam potrzebne każdego dnia, używamy ich by zdobyć produkty do przygotowania kolacji, kupujemy za nie prezenty bożonarodzeniowe dla naszych dzieci, wywiązujemy się z mandatów i płacimy podatki. Są to małe, codzienne rzeczy, które dotyczą każdego z nas. Bywa jednak tak, że do głowy wpada nam pomysł o wymianie samochodu, przeprowadzce z mieszkania w centrum do domu jednorodzinnego na przedmieściach, albo marzenie o egzotycznych wakacjach w ciepłych krajach. Niewielu statystycznych Polaków stać na zrealizowanie takich planów bez skorzystania z pomocy finansowej. Szybki kredyt zwykle jednak załatwia sprawę, nie powinniśmy jednak podchodzi do tego tematu zbyt lekkomyślnie – sumienne przejrzenie ofert wszystkich banków i wybranie takiej, która rzeczywiście będzie dla nas najkorzystniejsza, zagwarantuje nam spokój ducha i komfortowe spłacanie rat.

Często pojęcia „kredyt” i „pożyczka bankowa” są używane zamiennie. Nie jest to jednak to samo, i warto mieć ten fakt na uwadze podczas wyboru banku, od którego zechcemy pożyczyć pieniądze na spełnienie naszych potrzeb czy aktualnych marzeń. W skrócie – umowa kredytu dotyczy tylko środków finansowych, a cała procedura musi odbywać się na piśmie. Z kolei pożyczki udzielić można na podstawie umowy ustnej, a jej przedmiotem mogą być zarówno pieniądze, jak i dobra materialne. W obydwu przypadkach pożyczko- lub kredytobiorca zobowiązuje się do oddania pożyczonych dóbr lub kwoty pieniędzy w określonym, zaakceptowanym przez obydwie strony czasie.

Pożyczka pieniężna, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy jedynie środków finansowych. Może ona odbywać się pomiędzy osobą fizyczną a bankiem, ale także pomiędzy dwiema jednostkami niebędącymi instytucjami zajmującymi się obrotem pieniędzy. Przy wyborze najkorzystniejszej dla nas pożyczki lub kredytu, powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na dwie rzeczy – termin spłaty oraz ewentualne odsetki, ich wysokość oraz oprocentowanie kredytu czy pożyczki. Na umowie podpisywanej przez kredytobiorcę i usługodawcę powinny, oprócz daty, określenia stron umowy i kwoty oraz waluty pożyczki czy kredytu, powinny znaleźć się informacje takie jak zasada i termin spłaty zadłużenia, wysokość oprocentowania, sposób zabezpieczenia pożyczki czy kredytu, np. poprzez zastawienie nieruchomości, oraz warunki zmian w umowie lub ewentualnego jej rozwiązania. Pożyczki bankowe i pieniężne są regulowane przez prawo cywilne. Ich niewątpliwą zaletą jest to, że mogą być one nieoprocentowane, oraz że może jej udzielić tak naprawdę każdy.

Procedura otrzymania pożyczki jak szybka i nieskomplikowana, otrzymamy ją nie tylko w banku, ale również w towarzystwach ubezpieczeniowych, kasach zapomogowych i u prywatnych pożyczkodawców. Nie mogą oni kontrolować sposobu naszego obrotu pożyczonymi pieniędzmi i celu, na jaki chcemy je przeznaczyć, a ze względu na fakt, że umowa może być zawarta w formie ustnej, może dojść do późniejszych nieporozumień pomiędzy stronami.