Zakup nowego mieszkania nie jest łatwy, zważywszy na fakt, że ceny nieruchomości tego typu, szczególnie w centrach wielkich miast, stale rosną. Sytuacja ta sprawia, że młodzi ludzie stają przed bardzo poważnym problemem ze znalezieniem mieszkania na miarę własnych potrzeb. Niektóre osoby oszczędzają, jednakże w okresie studiów bardzo ciężko jest odłożyć sumę wystarczającą na zakup kawalerki. Dlatego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem wydaje się być zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Jest to zobowiązanie celowe, dzięki któremu można z łatwością zakupić mieszkanie własnościowe. Trzeba jednak liczyć się z koniecznością ustanowienia zabezpieczenia. W sytuacji, gdy kredytobiorcy przestaną na bieżąco opłacać raty kredytu, bank będzie miał możliwość prowadzenia stosunkowo łatwej egzekucji z mieszkania, na którym ustanowiono hipotekę. Jest to jednak rozwiązanie ostateczne, bowiem bardzo często dochodzi do pokrywania zaległych rat zobowiązania z ubezpieczenia na wypadek zaległości w spłacie kredytu bądź z innego źródła.

Mieszkanie, na którym ustanowiono hipotekę, może być z powodzeniem sprzedane. Konieczne jest jednak uzyskanie zgody banku na taką transakcję, bowiem kluczowe jest wykazanie, że osoba wstępująca w prawa kredytobiorcy zdobędzie wystarczającą sumę na pokrycie kwoty, którą zobowiązała się uiścić w umowie sprzedaży. Instytucje bankowe bronią swoich interesów, dlatego należy liczyć się z długotrwałą procedurą formalną. Na szczęście jednak banki co do zasady wyrażają zgodę na transakcje tego typu, bowiem gwarantują one terminowe regulowanie należności. Ponadto osoby, które zdobyły pokaźną ilość środków pieniężnych, mogą z powodzeniem spłacić całe zobowiązanie w całości. W takiej sytuacji bank nalicza specjalną prowizję. Jej wysokość jest nikła, dlatego nie warto obawiać się, że będzie ona stanowiła nadmierne obciążenie dla budżetu kredytobiorcy. Ponadto instytucje bankowe bardzo często oferują tak zwane wakacje kredytowe. Polegają one na tym, że raz w roku kredytobiorca jest zwolniony z zapłaty raty, jednak okres kredytowania ulega stosownemu do okoliczności wydłużeniu.

Wszystkie opisane wyżej korzyści sprawiają, że osoby w każdym wieku chętnie sięgają po kredyt pod zastaw mieszkania. Kwestie formalne związane z ustanowieniem hipoteki na nieruchomości co do zasady obciążają kredytobiorcę – banki bardzo rzadko ingerują w ten proces. W celu wpisania hipoteki do księgi wieczystej niezbędna jest uprzednia wizyta u notariusza. Osoba ta sporządzi stosowny akt, który będzie stanowił podstawę wpisu. Z takim dokumentem należy udać się do właściwego ze względu na położenie nieruchomości sądu rejonowego. Po opłaceniu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty sądowej możliwe będzie wpisanie hipoteki. Należy mieć na uwadze, że zabezpieczenie ustanowione na nieruchomości zwykle obniża jej wartość. Sprawia to, że należy wstrzymać się z przedwczesną sprzedażą mieszkania. Zdecydowanie warto zaczekać kilka lat, zanim nastąpi przekazanie nieruchomości w inne ręce.