Skupiając się na leasingu należy spostrzec, że jedną z tych istotniejszych spraw mających swoje konsekwencje stanowi wybór jego rodzaju ponieważ wyodrębnić można w zasadzie dwie główne odmiany – leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Znaczna część przedsiębiorców używających którejś z wcześniej wymienionej formy finansowania firmowych zakupów decyduje się na skorzystanie z leasingu operacyjnego, dlatego może należałoby zdawać sobie sprawę z czym konkretnie taki wybór się wiąże. A zatem w leasingu operacyjnym za przeprowadzanie odpisów amortyzacyjnych odpowiedzialna jest konkretna firma leasingowa. Jakie korzyści z tytułu leasingu operacyjnego zyskuje biznesmen? W dużym stopniu ma on możliwość wliczenia w koszty uzyskania swojego przychodu zarówno opłaty podstawowej, comiesięcznych rat leasingowych jak i wszelkich kosztów związanych z użytkowaniem przedmiotu wskazanym w umowie. Jedynym warunkiem niezbędnym do zrealizowania, o którym warto tu również powiedzieć jest fakt, iż aby uzyskać prawo do wspomnianych już przywilejów, umowa pomiędzy leasingobiorcą a leasingodawcą musi być podpisana na czas określony nie mniejszy niż 40% czasu amortyzacji wynajmowanego przedmiotu. Przeglądając specyfikę leasingu operacyjnego należy odnieść się również do spraw związanych z odprowadzeniem podatku VAT. Otóż w wyżej wskazanym przypadku będzie on w pewnym sensie podzielony w czasie, gdyż odprowadzać go należy cyklicznie z każdą kolejną ratą leasingową. O czym dodatkowo musimy pamiętać? W zakresie leasingu operacyjnego istnieje dość mocna dowolność jeżeli weźmiemy pod uwagę sprawy połączone z wykupem dzierżawionego dobra. Otóż wraz z zakończeniem obowiązywania umowy, przedsiębiorcy przysługuje możliwość odkupienia danej rzeczy na własność jednakże oczywiście nie jest to opcja konieczna do realizacji i końcowa decyzja jest zależna zawsze od indywidualnych potrzeb. W przeważającej większości przypadków tego typu przyjęło się dokonywać formalnego przeniesienia praw własności na leasingobiorcę (jednak wcześniej musi on wnieść dodatkową opłatę w postaci kwoty wykupu uzgodnionej na samym początku procesu negocjacji, w umowie), szczególnie przy dłuższych umowach jednakże nie w każdym przypadku jest to regułą i w końcowym rozrachunku strony mają zarówno sposobność sfinalizować umowę przeniesieniem praw własności z leasingodawcy na leasingobiorcę jak i rozwiązać ją w normalnym trybie, w którym leasingodawca nadal będzie właścicielem przedmiotu umowy i tym samym będzie mógł bez żadnych przeszkód zawszeć nową umowę z kolejnym zainteresowanym takim działaniem przedsiębiorcą.
Leasing operacyjny jest w chwili obecnej zdecydowanie najbardziej rozpowszechnioną opcją, z której korzysta prawie ¾ wszystkich przedsiębiorców. Wynika to z faktu, że taki typ umowy jest korzystniejszy dla znacznej większości zainteresowanych podmiotów zwłaszcza pod kątem podatkowym, a jak powszechnie wiadomo sprawa ta ma bardzo duże znaczenie dlatego też powinna być rozpatrywana zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami. Obecna struktura rynku sprawia, że dla znakomitej większości podmiotów korzystniejszy jest wybór leasingu operacyjnego, co nie znaczy, że musi on stanowić wybór niemalże oczywisty, bowiem każdorazowo podjęta decyzja odnośnie wyboru rodzaju podpisanej umowy powinna być poprzedzona dogłębną analizą pod kątem tego co będzie dla danego biznesmena najbardziej opłacalne.

14 lis Brak komentarzy admin Money Regger , ,