Czar prysł, jak pękła bańka spekulacyjna. Banki nadąsały się w wyniku tegoż na wszystkich. W rezultacie tegoż obrażenia zmieniły nastawienie do odbiorców. Zaczęły stosować inne kryteria do oceny wiarygodności kredytowej. Co za tym poszło?