W internecie bardzo często widzimy teksty typu ” kupno zadłużonych spółek ” wraz z numerem telefonu albo adresem e-mail gdzie prezesi spółek będący w takiej sytuacji są zachęcani do kontaktu. Nie ma to znaczenia, czy są to niezapłacone faktury na rzec kontrahentów, czy zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu