Pożyczka jest to umowa zawarta między pożyczkobiorcą, oraz pożyczkodawcą. Nie musi ona jednak dotyczyć tylko i wyłącznie pieniędzy, obecnie możliwa jest również pożyczka przedmiotów. Jednak w tym wypadku mówimy w prawie polskim o użyczeniu – odpłatnym, bądź nie. Na rynku pożyczek możemy wyróżnić wiele rodzajów tego rozwiązania. Jedną z nich